europainbewegung

Initiere

Problemele Uniunii Europene pot fi rezolvate atunci când Constituția Federală va fi ratificată de cetățeni, astfel încât să se înființeze Statele Federate ale Europei.
Aceasta a fost procedura Convenției de la Philadelphia din 1787 care a permis, după ratificarea Constituției de către cetățeni, întemeierea Statelor Unite ale Americii.

Constituția Federală a Statelor Federate ale Europei în articolul II vorbește despre Congresul European care are 2 Camere:
Camera Cetăţenilor şi Camera Statelor. În ambele Camere, reprezentanții cetățenilor își pot exercita funcția în sarcinile legislative stabilite în Constituția Federală.

Un alt articol din Constituția Federală este articolul VII care vorbește despre cetățeni, al cărui punct 4 introduce Democrația directă, prin urmare deputații vor trebui să fie atenți la cetățenii cărora le-au recunoscut dreptul la „Inițiativa cetățeană” care spune:

1. Cetăţenii Federaţiei au dreptul de a prezenta o propunere legislativă Congresului European, sub forma unui proiect de lege. Dacă cel puțin 1% dintre cetățenii Federației susțin acest proiect de lege, acesta va fi stabilit ca Inițiativă a Poporului la Registratura Casei Cetățenilor. O inițiativă populară poate avea forma unui amendament la Constituția federală. Orice inițiativă populară trebuie să îndeplinească cerințele de consistență a formei și conținutului și nu va încălca prevederile obligatorii ale dreptului internațional. În cazul în care aceste cerințe nu sunt îndeplinite, Curtea Federală de Justiție a Federației le va declara invalid, total sau parțial.
2. În termen de jumătate de an de la înregistrarea sa, ambele Camere ale Congresului iau o decizie finală cu privire la Inițiativa Poporului. În cazul în care proiectul de lege prezentat este acceptat, cu majoritate simplă de ambele Camere, acesta va deveni lege federală. Congresul European poate înainta o contrapropunere la Inițiativa Poporului. În acest caz, sau dacă inițiativa Poporului este aprobată doar de una dintre Camere, Praesidium va organiza un referendum. Camera care nu a aprobat inițiativa Poporului poate depune o contrapropunere.
3. Cetăţenii votează în acelaşi timp iniţiativa şi eventuala contrapropunere. Cetăţenii pot vota în favoarea ambelor propuneri. Ei pot indica propunerea pe care o preferă dacă ambele sunt acceptate. Propunerea care intră în vigoare este cea care realizează suma mai mare a procentului de voturi al Cetăţenilor.
4.
Prin urmare, odată cu Inițiativa Populară Contemplată în Constituția Federală, propunerile legislative ar putea fi realizate în Federația Statelor Europene. de exemplu:
• Venitul de bază universal și necondiționat în Federația Statelor Europene
• Pensii garantate în Federație.
• Problema refugiaților cu o lege federală
• Promovați agricultura convențională care interzice transgenicele
• Impozit pe bani speculativi și averi mari
• Rezolvați problema schimbărilor climatice
• Propuneți ca Federația să fie neutră pentru a garanta pacea în Europa
• Alte teme
Cu Constituția Federală, am avea un sistem politic comparabil cu cel al Federației Elvețiene în care cetățenii au ultimul cuvânt prin Inițiativa Populară, referendumuri opționale de respingere a legilor și, de asemenea, referendumuri obligatorii.

Cetăţenii vor avea controlul asupra politicienilor federali pentru a permite Europei să fie o adevărată Europă a Cetăţenilor. Europa are un viitor de mari așteptări... un viitor în care cetățenii vor putea prelua controlul asupra existenței lor și vor putea duce o viață mai sănătoasă și mai fericită.

Faceți tot posibilul ca aceste informații să ajungă în toate colțurile Europei...!!!